Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door coolswimpool.com. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar coolswimpool.com. coolswimpool.com biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen.


Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels die hierin worden genoemd en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt of toegang krijgt tot deze. Door toegang te krijgen tot of enig deel van de site te gebruiken, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, kunt u de website niet openen of geen gebruik maken van onze diensten. Als deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met die wijzigingen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheidsleeftijd hebt bereikt in uw land van verblijf, of dat u de meerderjarigheidsleeftijd in uw land van verblijf hebt bereikt en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken. 
U mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag u in het gebruik van de Service wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten). 
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden. 
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook en op elk moment. 
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie), onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdrachten over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken. 
U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. 
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor uw gemak opgenomen en zullen deze Algemene Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder eerst primaire, nauwkeurigere, meer complete of actuele informatie te raadplegen. Het gebruik van het materiaal op deze site is voor uw eigen risico. 
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten. 
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen

 onderhevig aan retournering of omruiling volgens ons retourbeleid. 
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van enige kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn. 
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht op geval-per-geval basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst dat we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijziging op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar verboden. 
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aantallen die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in een bestelling of deze annuleren, kunnen we proberen contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en accurate aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig. 
Voor meer details kunt u ons Retourbeleid raadplegen.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden en waarover we geen controle of inbreng hebben. 
U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. 
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de betreffende derde aanbieder(s). 
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de lancering van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materialen van derden bevatten. 
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn verbonden. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en we bieden geen garantie en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die verband houden met websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u deelneemt aan enige transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijddeelnames) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verstuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, dergelijke opmerkingen die u aan ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om opmerkingen te beantwoorden. 
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud bewaken, bewerken

 of verwijderen die wij naar ons eigen goeddunken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd met het intellectuele eigendom of deze Algemene Voorwaarden van een partij beschouwen. 
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden zullen schenden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die de werking van de Service of een gerelateerde website op enigerlei wijze zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van enige opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en hun juistheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend). 
We hebben geen enkele verplichting om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Geen specifieke update of herzieningsdatum die in de Service of op een gerelateerde website wordt vermeld, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om enige internationale of nationale regels, regelgevingen, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet zou kunnen beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, kruipen of schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor schending van een van de verboden gebruik.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst gedurende onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. 
U stemt uitdrukkelijk in met het feit dat uw gebruik van de dienst of het onvermogen om de dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die aan u worden geleverd via de dienst, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons verklaard) "as is" en "as available" geleverd voor uw gebruik, zonder enige

 verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. 
In geen geval zullen coolswimpool.com, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of vergelijkbare schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeien uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn gekocht, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs indien op de hoogte is gebracht van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om coolswimpool.com en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij bevatten door verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal een dergelijke bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, en zal het niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden in stand. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken of door het gebruik van onze site te staken. 
Als u naar ons eigen goeddunken, naar eigen goeddunken, in strijd bent met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of anderszins ongeschikt, kunnen we u ook dit recht op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot aan de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of dienstverlening aan u door ons. 
Indien u niet voldoet aan enige of de gehele bepaling van deze Algemene Voorwaarden, eindigt uw recht op toegang tot onze website en services onmiddellijk zonder kennisgeving en u moet eventuele gedownloade of geprinte materialen die u hebt verkregen van onze site vernietigen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Onze weigering om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. 
Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). 
Elk onduidelijkheid in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarin wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 1060 Wien, Österreich.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op

 deze pagina bekijken. 
We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om enige wijzigingen, aanpassingen of vervangingen van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te herzien en bij te werken. 
Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. 
Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten worden gestuurd naar ons op support@coolswimpool.com.

----
Dat is een lange en uitgebreide juridische tekst die typisch wordt gebruikt op websites om de voorwaarden van de service en het gebruik van de website vast te leggen. Het doel van deze tekst is om wettelijke kaders vast te stellen voor de interactie tussen de websitebeheerder (in dit geval "coolswimpool.com") en de gebruikers van de website.

De tekst behandelt verschillende onderwerpen, waaronder het gebruik van de website, het plaatsen van bestellingen, retourbeleid, nauwkeurigheid van facturatie en accountinformatie, optionele hulpmiddelen, links naar derden, gebruikerscommentaren en feedback, persoonlijke informatie, fouten, onjuistheden en omissies, verboden gebruik, disclaimer van garanties, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring, beëindiging, toepasselijk recht en wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Gebruikers worden meestal gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden voordat ze gebruik kunnen maken van de website of diensten van de website. Het is belangrijk voor gebruikers om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat ze de website gebruiken, omdat ze wettelijke verplichtingen en beperkingen kunnen bevatten die van invloed zijn op hun interactie met de site.